روشن نشدن لیفتراک

هنگام روشن نشدن لیفتراک چه باید کرد؟

بزرگترین کابوس هر انباردار و مدیر انبار زمانی است که در ابتدای یک روز کاری که میخواهید لیفتراک خود را روشن کنید و به انجام فعالیت های خود بپردازید، اما لیفتراک شما روشن نمی شود. مهم نیست شما چقدر تلاش می کنید، دستگاه هیچ تکانی نمی خورد، موارد نادری پیش می آید که موردی غیر…