زمان تعویض باطری لیفتراک

چه زمانی باید باطری لیفتراک تعویض شود؟

زمانیکه باطری لیفتراک شما در معرض خطر است، به سرعت باید به آن رسیدگی کنید. برای تصمیم گیری در مورد زمان تعمیر و تعویض باتری لیفتراک، عوامل زیر را در نظر بگیرید. 1. نحوه شارژ به طور کلی، باتری های استاندارد لیفتراک می توانند تا 1500 چرخه شارژ دوام بیاورند.  هنگامی که باتری شما به…