لیفتراک تویوتا

لیفتراک تویوتا (بخش پنجم)

به چه تجهیزاتی برای حمل و نقل کالا در انبار نیاز دارید؟ چند تن بار را می خواهید با استفاده از لیفتراک جابه جا کنید؟ برای خرید لیفتراک، چه مقدار بودجه تعیین کرده اید؟ وسعت فضای کاری یا مساحت انبار شما چقدر است؟ منابع برقی و کابل کشی در انبار خود دارید یا خیر؟ آیا…