الحاقیه رول گیر

خرید لیفتراک برای کارخانه کاغذسازی

خرید لیفتراک یک نیاز صنعتی است. یکی از صنایعی که به خرید یک لیفتراک مناسب نیاز دارد، صنایع کاغذسازی می باشد. کارخانه های کاغذسازی جزو صنایع تولید انواع کاغذهای بازیافتی و مقوا بوده و یکی از حوزه های صنایع تولیدی را در مقیاس گسترده پوشش می‌دهد. بسیاری از نیازهای جامعه در بخش چاپ و بسته بندی…