پلاک لیفتراک

از پلاک لیفتراک چه اطلاعاتی به دست می آید؟

هر دستگاه لیفتراک حداقل یک پلاک دارد که از آن می توان اطلاعات مرتبط با دستگاه را بدست آورد. این اطلاعات به ما کمک می کند تا زمانیکه نیاز به تعمیرات و یا خرید قطعات لیفتراک داریم به راحتی قطعه مورد نظر را بیابیم و یا تکنسین های تعمیرات و نگه داری اطلاعات لازمه را…