نحوه آموزش کار با ماشین آلات انبارداری به پرسنل جدید

نحوه آموزش کار با ماشین آلات انبارداری به پرسنل جدید

در طول مدتی که شما مدیر و یا صاحب یک کسب و کار و یا مجموعه تولیدی هستید، ممکن است بارها با افراد متفاوت مصاحبه جهت استخدام نیروی کار داشته باشید. این افراد ممکن است افرادی با سال ها تجربه در زمینه های مختلف بوده که با تکیه بر مهارت خود به جلسه مصاحبه آمده…