نکات ایمنی کار با باطری لیفتراک

نکات ایمنی کار با باطری لیفتراک

• آب باطری حاوی اسید سولفوریک می باشد و به سرعت می تواند باعث سوزاندن پوست و سوراخ کردن لباس ها شود. اگر آب باطری روی شما ریخت بلافاصله لباستان را در آورده و با آب فراوان محلی که آب باطری ریخته است را شستشو دهید و سپس به پزشک مراجعه کنید. همچنین اگر آب…