تعمیرات لیفتراک بائولی

ناگفته های تعمیرات لیفتراک بائولی

چند نکته مهم درباره تعمیرات و قطعات لیفتراک بائولی؟ به طور متوسط ​​هزینه تعمیرات و خرید قطعات لیفتراک بائولی چهار برابر بیشتر از هزینه نگهداری صحیح از آن ها است. بسته به تعمیرات، هزینه می تواند تا ۱۵ برابر نیز گرانتر از هزینه ای باشد که مشتری فکرش را می کند، برای این که ممکن…