لیفتراک

مواردی که قبل از کار با لیفتراک باید رعایت کرد

لیفتراک ها در اکثر انبارها، مراکز توزیع و محل ساخت و ساز و غیره یافت می شود. این وسایل نقلیه که دائماً در اطراف ما هستند ، عملکرد بسیار مهمی را انجام می دهند. حمل و نقل ایمن و سریع اجسام یا محصولات سنگین. کارکردن با لیفتراک یا بالابر بسیار متفاوت از رانندگی با وسیله…