انواع لیفتراک

تفاوت بین کلاس های مختلف لیفتراک

لیفتراک حدود یک قرن است که وارد بازار شده است، اما امروزه در هر گونه عملیات انبارداری در سراسر جهان استفاده می‌شود. برای تهیه لیفتراک باید بدانید هفت کلاس لیفتراک وجود دارد  و هر اپراتور لیفتراک باید برای استفاده از هر کلاس از کامیون‌هایی که کار می‌کنند مجوز داشته باشد. این طبقه بندی لیفتراک به…