لیفتراک 3 تن دو گانه سوز

خرید لیفتراک 3 تن دوگانه سوز

 به لیفتراک هایی که از سوخت دیزل و گاز طبیعی به عنوان منبع سوخت استفاده می کنند در اصلاح، لیفتراک های هیبریدی یا دوگانه سوز گفته می شود. ذکر یک نکته در مورد لیفتراک ۳ تن دوگانه سوز یا هیبریدی ضروری می باشد؛ عبارت “هیبرید” در مورد لیفتراک، به معنای استفاده این دستگاه از دو…