راهنمای کار با لیفتراک
لیفتراک

راهنمای کار با لیفتراک

کار کردن با لیفتراک مانند دیگر وسایل برای خود روشی دارد که طی دستورالعمل کار با لیفتراک شناخته میشود . قوانین کار با لیفتراک باید حتما رعایت شود زیرا حوادث رعایت نکردن این دستورالعمل مانند دیگر وسایل نقلیه قابل جبران نیست. تعدادی از دستورالعمل های کار با لیفتراک شامل : ۱٫دارا بودن گواهینامه کار با […]