اخبار صنعت

۴۶۹ روستای چهارمحال و بختیاری از نعمت گاز برخوردار شدند

سیامک حیدری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اینک ۳۰۹ هزار و ۹۸۱ مشترک در قالب ۳۰۴ هزار و ۴۱۱ خانوار از جمعیت استان زیر شبکه گازطبیعی قرار دارند.
وی ادامه داد: جمعیت روستایی برخوردار از نعمت گاز طبیعی استان در سال ۹۷به ۸۶٫۸ درصد و جمعیت شهری ۹۹٫۳ است.
حیدری اجرای ۵ هزار و ۵۵۲ کیلومتر شبکه گاز در سطح استان طی چهار دهه از انقلاب اسلامی را یادآور شد و گفت: یکهزار و ۱۸۵مشترک صنعتی و کشاورزی در قالب ۲۶۵ شهرک و نواحی صنعتی این استان اینک از خدمات گاز شهری برخوردارند.
به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری با اقلیم سرد و کوهستانی بیش از ۹۳۰ هزار نفر جمعیت دارد.
۶۱۹۹/۶۰۲۱

انتهای پیام /*


اجتماعي


انرژي


شركت گاز


چهل سالگي انقلاب