مرکز ثقل لیفتراک کجاست؟

بارگیری شاخک ها، بالابردن شاخک و ترمز کردن همه باعث حرکت مرکز ثقل به عقب می شود.

مرکز ثقل لیفتراکی که روی آن بار نیست در امتداد خط مرکزی در بین دو محور عقب و جلویی است. مثلث پایداری لیفتراک در شکل نشان داده شده است. اگر مرکز ثقل به خارج از مثلث حرکت کند لیفتراک واژگون خواهد شد که بطور بالقوه نتایج فاجعه باری خواهد داشت.

بارگیری شاخک ها، بالابردن شاخک و ترمز کردن همه باعث حرکت مرکز ثقل به عقب می شود. دور زدن یا دکل بوسیله موادی که از آن می افتند لرزان می شوند که مرکز ثقل را به اطراف حرکت می دهد. با بارگیری لیفتراک تا حد ظرفیت، مرکز ثقل در محور جلویی است. هر نیروی بیشتری در این جهت باعث می شود که لیفتراک به عقب بغلتد.

مرکز ثقل لیفتراک کجاست؟

پایداری لیفتراک توسط این موارد تاثیر پذیرفته است: وزن بار پایداری بار (انتقال بار به لبه ها ممکن است باعث افتادن آن بشود) سرعت لیفتراک روش دور زدن روش و شرایط ترمز گرفتن سطح محل رانندگی ( لغزنده، ناهموار، گودال ها و غیره) بار قرار گرفته شده روی دکل مانند عدل ها به خاطر داشته باشید- واژگونی لیفتراک منجر به حوادث جدی و فاجعه آمیز می شود.

بستن کمربندهای ایمنی تقریبا ۱۰۰% در پیشگیری از مرگ در طول واژگونی اثرگذار است.

لیفتراک برقی

 لیفتراک برقی بیشترین کاربرد را در کارخانجات و انبارهای مواد غذایی و دارویی بهداشتی و یا مکان های فاقد تهویه که می بایست هیچ گونه آلودگی زیست محیطی نباشد استفاده می شود.

ادامه مطلب...

لیفتراک دیزلی

 لیفتراک دیزلی پرکاربردترین و عمومی ترین نوع لیفتراک می باشد که بدلیل استهلاک کمتر موتور و ارزان تر بودن سوخت گازوئیل و سهولت نگهداری گازوئیل در مخازن بزرگ در کارخانجات و انبارها از استقبال بیشتری برخوردار است.

ادامه مطلب...

لیفتراک دوگانه سوز

  لیفتراک های دوگانه سوز همچنان که از نام آنها مشخص است از دو سوخت گاز LPG و بنزین تغذیه می شوند. لیفتراک های دوگانه سوز بدلیل در دسترس بودن بنزین و گاز LPG در تمامی مناطق کشور امروزه با استقبال خوبی مواجه شده اند.

ادامه مطلب...