انواع لیفتراک ها و قطعات لیفتراک

لیفتراک های کوچکتر از 3000 پوند تا 4000 پوند مانند اسب بارکش بسیاری از انبارخانه ها می باشند. لیفتراک هایی هستند که برای استفاده در راهرو پهن کاربرد دارند که نیازمند یک راهرو 11 اینچی می باشند که در آن به راحتی بچرخند.

لیفتراک و قطعات لیفتراک استاندارد:

لیفتراک و قطعات لیفتراک استاندارد به اسم لیفتراک نشسته نیز شناخته می شود. این لیفتراک ها و قطعات لیفتراک، لیفتراک هایی هستند که بیشتر افراد به محض فکر کردن به لیفتراک و قطعات لیفتراک، به یاد آنها می افتند. این لیفتراک ها و قطعات لیفتراک با انواع سوخت، تایر و ظرفیت های وزن متفاوت، ارتفاع گوناگون و انواع ملحقات و قطعات لیفتراک در دسترس همه می باشند.

لیفتراک های کوچکتر از 3000 پوند تا 4000 پوند مانند اسب بارکش بسیاری از انبارخانه ها می باشند. لیفتراک هایی هستند که برای استفاده در راهرو پهن کاربرد دارند که نیازمند یک راهرو 11 اینچی می باشند که در آن به راحتی بچرخند. عرض راهرو ها با اندازه لیفتراک و قطعات لیفتراک و شعاع گردش و اندازه بار قابل حمل لیفتراک با یکدیگر باید متناسب باشند.

انتخاب ها و ملحقات و قطعات لیفتراک در دسترس، شامل تغییر کناره ها ، تغییر چنگک ها ، گیره ها و بست های هیدرولیکی و ملحقات صفحه های لغزنده می باشد. صفحه لغزنده یک قطعه ی استاندارد در بسیاری از لیفتراک ها می باشد. ( یک لیفتراک بدون صفحه لغزنده وجود ندارد. ) لیفتراک ها و قطعات لیفتراک استاندارد معمولا برای ارتفاع بار کمتر از 20 فوت استفاده می شوند(قطعات لیفتراک).

لیفتراک برقی

 لیفتراک برقی بیشترین کاربرد را در کارخانجات و انبارهای مواد غذایی و دارویی بهداشتی و یا مکان های فاقد تهویه که می بایست هیچ گونه آلودگی زیست محیطی نباشد استفاده می شود.

ادامه مطلب...

لیفتراک دیزلی

 لیفتراک دیزلی پرکاربردترین و عمومی ترین نوع لیفتراک می باشد که بدلیل استهلاک کمتر موتور و ارزان تر بودن سوخت گازوئیل و سهولت نگهداری گازوئیل در مخازن بزرگ در کارخانجات و انبارها از استقبال بیشتری برخوردار است.

ادامه مطلب...

لیفتراک دوگانه سوز

  لیفتراک های دوگانه سوز همچنان که از نام آنها مشخص است از دو سوخت گاز LPG و بنزین تغذیه می شوند. لیفتراک های دوگانه سوز بدلیل در دسترس بودن بنزین و گاز LPG در تمامی مناطق کشور امروزه با استقبال خوبی مواجه شده اند.

ادامه مطلب...